Tata Cara Penagihan Pekerjaan

Tata Cara Penagihan Pekerjaan dan Urutan Pejabat Penandatangan BA Penagihan Pekerjaan :